500

Otoczenie

Sołectwo Komorów położone jest w urokliwym miejscu, pośród pól, łąk i lasów, nad rzeką Utratą, w południowo zachodniej części Gminy Michałowice. Bliskie sąsiedztwo największej aglomeracji w Polsce – Warszawy, sprawia, że wielu naszym mieszkańcom udaje się połączyć pracę zawodową w stolicy, z sielskim życiem rodzinnym, z dala od zgiełku miasta.

Cuda natury

A oto mała zagadka, kto zgadnie gdzie to jest?

W 2006, na części zajmowanego przez Komorów Wieś obszaru, powstał Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy.

Wyznaczono go „w celu ochrony wyjątkowo cennych fragmentów krajobrazu naturalnego i kulturowego, dla zachowania jego wartości przyrodniczych, kulturowych i estetycznych. Działalność na terenach objętych tą formą ochrony uwarunkowana jest opracowaniem dla nich planu zagospodarowania przestrzennego, który uwzględni postulaty przyrodników i historyków”(www.ochrona-przyrody.edu.pl)

 

Komorowski Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy jest ograniczony ulicami Turystyczną i Bugaj, a także naturalną granicą rzeki Utrata, i granicą Gminy Michałowice.