389

Historia

Na podstawie przeprowadzonych licznych badań archeologicznych, można stwierdzić, że najstarsze ślady osadnictwa naszych praprzodków, które odnaleziono na terenie dzisiejszego Sołectwa Komorów, pochodzą z okresu kultury trzcinieckiej, która występowała we wczesnej epoce brązu. Możemy więc być dumni z tego, że na zajmowanym przez nas obecnie terenie rozwijały się pierwsze kultury osadnicze, które dały początek rozwojowi naszej cywilizacji.

 

Wieś Komorów oficjalnie powstała w 1864r na mocy tzw. ukazu carskiego, wydanego przez cara Aleksandra II, na terenie Królestwa Polskiego. Zniesiono wówczas pańszczyznę, czyli obowiązek wykonywania prac  przez chłopów, na rzecz właściciela ziemskiego, w zamian za możliwość dzierżawienia części gruntu i uprawy ziemi na swoje potrzeby.

 

Komorowscy chłopi otrzymali ziemię na własność. Jej uprawa była dosyć skomplikowana i mozolna, bo po pierwsze gospodarstwa składały się z wielu małych poletek rozproszonych po całej miejscowości, a po drugie nie były to grunty urodzajne, tylko w przeważającej ilości słabe ziemie orne. Współcześni mieszkańcy borykają się do dzisiaj z niską klasą ziemi i nawet tereny, które nie stanowią obecnie pół uprawnych, tylko przydomowe ogródki wymagają zdecydowanie większych nakładów pracy i kosztów niż żyzne ziemie.

 

Początkowo Komorów Wieś składała się z niewielkiej liczby gospodarstw, które z czasem się rozwijały i rozrastały.

 

Charakterystycznym punktem we wsi był „młyn wodny nad zalewem na rzece Utracie, po I wojnie światowej, zaopatrzony w turbinę elektryczną wytwarzającą prąd na potrzeby majątku.  Młyn rozebrano po II wojnie światowej. Śladem po nim jest istniejący do dziś Zbiornik Komorowski”(www.komorow.net). Jest to sztuczny zalew wybudowany m.in. na potrzeby osuszania okolicznych pół uprawnych, powiązany z systemem melioracji. Ze względu na swe urokliwe położenie stanowi też obecnie niewątpliwy walor estetyczny i swoistą wizytówkę naszego Sołectwa.

 

Pod koniec XX wieku Wspólnota Gruntowa naszej Wsi, czyli właściciele kilku działek  przy ulicy Turystycznej i Wiejskiej, byli tak uprzejmi i przekazali ziemię gminie Michałowice.

 

Dzięki temu, i staraniom naszego radnego, Tadeusza Chruściaka, powstał „Kaliszowy Gaik” z pięknym placem zabaw dla dzieci i oczkiem wodnym, czyli obszar rekreacji nie tylko dla dzieci, ale i dorosłych.

 

Kolejnym krokiem milowym było wybudowanie w 2014 r. świetlicy naszego Sołectwa, która zaczyna właśnie tętnić życiem i być miejscem spotkań wszystkich mieszkańców.

 

W ten sposób, małymi kroczkami, budujemy społeczeństwo obywatelskie i poczucie, że wszyscy mamy wpływ na naszą mała ojczyznę.