6847

Sołectwo Komorów

www.solectwo.komorow.pl

www.solectwo.komorow.pl

Dyżury w pierwszy poniedziałek miesiąca
w godz. 18.00-20.00

Radnej Gminy Michałowice

Katarzyny Parzyńskiej

 Sołtysa Sołectwa Komorów

Artura Kostery

Przedstawiciela Policji

sierż. Mariusza Szymanka

 

Piszą o Nas na www.michalowice.pl