12.03.2019 10:05

Sołtys wybrany

143
Artur Kostera został wybrany Sołtysem na II kadencję w Sołectwie Komorów

7 marca 2019 r. w I terminie o godz. 18:00 w świetlicy w Kaliszowym Gaiku w Komorowie odbyło się zebranie wiejskie zwołane w sprawie wyboru Sołtysa oraz Rady Sołeckiej. W wyborach wzięło udział 152 osoby, w tym Pani Wójt Małgorzata Pachecka. Do Rady Sołeckiej Sołectwa Komorów zostali wybrani: Robert Skirski – 88 głosów, Krzysztof Łopata –  86 głosów, Marta Włodarczyk – 85 głosów; Monika Smolińska – 84 głosy i Katarzyna Parzyńska – 74 głosy. Katarzyna Parzyńska jest jednocześnie radną Gminy Michałowice. Do rady sołeckiej kandydowała również p. Monika Orłowska, która uzyskała 62 głosy i niestety nie weszła do rady. Pani Monice życzymy powodzenia w następnych wyborach i zapraszymy do współpracy z obecną radą, sołtysem i radną. Rada Sołecka Sołectwa Komorów jest pięcioosobowa. Zebranie rozpoczęło się od przedstawienia sprawozdania przez  Sołtysa Artura Kosterę, który bardzo szczegółowo odczytał sprawozdanie z pracy sołtysa i rady sołeckiej za lata 2015 – 2019. Sprawozdanie zamieszczamy poniżej. 

W następnej kolejności odbyło się głosowanie na sołtysa. Zgłoszono dwóch kandydatów, tj. dotychczasowego sołtysa Artura Kosterę oraz Krzysztofa Majerowicza. Artur Kostera zdobył ogromne poparcie, głosowało na niego 143 mieszkańców spośród 152 zgłoszonych na liście. Krzysztofa Majerowicza poparło 7 osób. 

Sprawozdanie z pracy sołtysa i rady sołeckiej za lata 2015-2019.

sprawozdanie-z-dzialalnosi-soltysa-za-4-lata-kadencji.odt