23.09.2015 10:00

Zatwierdzenie rozdysponowania funduszy Sołectwa Komorów na 2016

22
21 września 2015 odbyło się zebranie w Sołectwie Komorów. Mieszkańcy zagłosowali jednogłośnie za przyjęciem zaproponowanego przez sołtysa, Artura Kosterę, wniosku dotyczącego podjęcia uchwały, w sprawie rozdysponowania funduszu sołeckiego w kwocie 54.180,06 zł na 2016r.

Na działalność kulturalną przeznaczono 21 tys.zł, na zakup siłowni plenerowej 20,5 tys.zł, na zajęcia sportowe czyli gimnastykę i naukę tańca – 5,5 tys.zł, na świetlicę 5 tys.zł, na zakup podestu do tańców – 2.180,06 zł. Na zebraniu przedstawiono także sprawozdanie z działalności za mijający rok. W zebraniu uczestniczyła radna Katarzyna Parzyńska i wójt Gminy Michałowice Krzysztof Grabka.