12.03.2015 08:50

Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej

49
6 marca 2015, w Sołectwie Komorów odbyły się wybory samorządowe.
Mieszkańcy wybrali nowego Sołtysa, którym został Artur Kostera, rodowity mieszkaniec Wsi Komorów.

Do Rady Sołeckiej wybrani zostali : Marta Włodarczyk, Dominika Frydrych, Marcin Kostera, Małgorzata Stawińska  i Krzysztof Łopata. 

Opublikowany przez: Sołectwo Komorów